cassette hinge

Numer katalogu: 1255
Cena włącznie WAT:
3,38 PLN


Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 20 x 25
material mp
finish 06
special finish  
obrázek k výrobku 1255

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.