wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

© 2009 Halen s.r.o.