Key K97-10

Numer katalogu: 1019
Cena włącznie WAT:
8,12 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw l=78
material st
finish 01
special finish 02,07 - price on call
obrázek k výrobku 1019

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

© 2009 Halen s.r.o.