Key K97-8

Numer katalogu: 1037
Cena włącznie WAT:
9,29 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw l=70
material st
finish 01
special finish 02,07 - price on call
obrázek k výrobku 1037

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.