Key plate KP-5

Numer katalogu: 1066
Cena włącznie WAT:
4,57 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 95 x 31
material st
finish 01
special finish 02,07 - price on call
obrázek k výrobku 1066

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

© 2009 Halen s.r.o.