Key plate KP-2

Numer katalogu: 1057
Cena włącznie WAT:
3,26 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 70 x 31
material st
finish 01
special finish 02,07 - price on call
obrázek k výrobku 1057

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.