Key plate KP-3

Numer katalogu: 1060
Cena włącznie WAT:
4,57 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 42 x 38
material st
finish 01
special finish 02,07 - price on call
obrázek k výrobku 1060

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

© 2009 Halen s.r.o.