Plate KPA 10

Numer katalogu: 1053
Cena włącznie WAT:
5,82 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 102 x 23
material st
finish 03
special finish - price on call
obrázek k výrobku 1053

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.