Stamp plate KPM 29/1

Numer katalogu: 1291
Cena włącznie WAT:
12,86 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 88 x 30
material st, mp
finish 04
special finish 05 - price on call
Obrázek k výrobku 819 - Štítek ražený KPM 29/1

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.