key plate with handle

Numer katalogu: 2029
Cena włącznie WAT:
50,17 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 75 x 103
material ml
finish 04
special finish - price on call
obrázek k výrobku 2029

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.