table conection fitting

Numer katalogu: 1191
Cena włącznie WAT:
3,63 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 43 x 24
material st
finish 01
special finish 05 - price on call
obrázek k výrobku 1191

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.