wood leg

Numer katalogu: 3007
Cena włącznie WAT:
30,97 PLN


Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw Ø 90 x 90
material ws
finish  
special finish - price on call
obrázek k výrobku 3007

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

© 2009 Halen s.r.o.