Leaf stop

Numer katalogu: 1236
Cena włącznie WAT:
2,46 PLN
Atrybuty produktowe
Atrybut Hodnota
size hxw 23 x 23
material st
finish 01
special finish 05 - price on call
obrázek k výrobku 1236

wyjaśnienie

kolory okucia
powierzchni wyglad
Material

Date of last update

10.01.2022 11:28

© 2009 Halen s.r.o.